imprint


Enlighet med § 5 TMG:


Matthias Hoppe
Stubbenkammerstr. 18
18551 Hagen
Tel.: +49 38302 / 90170
Mobil.: +49 171 / 6424845
E-post: info@ruegen-caravan.de


Varning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med stor omsorg. För korrekthet, fullständighet och aktualitet innehåll vi inte kan ta något ansvar. Som en tjänsteleverantör är vi skyldiga enligt § 7 punkt 1 i TMG för eget innehåll på dessa sidor under den allmänna lagstiftningen. Enligt § § 8 till 10 TMG vi inte är skyldiga att kontrollera vidarebefordrad eller lagrad information, eller för att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt den allmänna lagstiftningen förbli opåverkade. En skuld är endast möjlig från den dag då kunskaper i ett visst intrång. Blivit medvetna om att sådana brott, kommer vi omedelbart ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll. Därför kan vi för dessa utländska innehåll heller ingen garanti. För innehållet i de länkade sidorna alltid respektive anbudsgivare eller operatör av sådana webbplatser. Dessa webbsidor har kontrollerats i samband med att koppla om man brutit mot lagen. Olagligt innehåll inte var uppenbara vid länkning. En permanent styrning av länkade sidor är orimligt utan konkreta bevis för en kränkning. Efter anmälan av brott, kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Copyright

Operatören av webbplatsens innehåll och produktioner som återfinns på dessa sidor är föremål för tyska lagen om upphovsrätt. Den reproduktion, anpassning, distribution eller någon form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten krävs ett skriftligt medgivande från upphovsmannen eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. Eftersom innehållet inte skapas av operatör för en webbplats, äganderätt tredje part. Framför allt innehåll från tredje part som sådant. Skulle du blir medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi en ledtråd. Efter anmälan av brott, kommer vi omedelbart ta bort sådant innehåll.

Sekretess

Användningen av vår hemsida är oftast möjlig utan att lämna personlig information. Så långt på våra sidor personuppgifter (såsom namn, adress eller e-postadresser) samlas in, är detta så långt som möjligt, på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) luckor i säkerheten. Ett komplett skydd av data mot tillträde av tredje part är inte möjligt.
Användningen av ramen med förlag skyldighet publicerade kontakt uppgifter från tredje part för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed uttryckligen utesluts. Webbplatsen aktörer förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad marknadsföring information, såsom spam e-post.